Blog

MAKİNELİ TARIMIN FAYDALARI

                                                                                                         10.11.2021

KÜÇÜK İHTİYAÇLARDAN, PROFESYONEL ÇÖZÜMLERE

MAKİNALI TARIMIN FAYDALARI

Tarımda Makineleşme neden önemlidir?

Tarımsal Mekanizasyon, tarımsal ürün üretimi için çok önemli bir girdidir ve gelişmekte olan ülkeler bağlamında tarihsel olarak ihmal edilmiştir. Tarımda güç kaynağının arttırılması, daha fazla işin doğru zamanda tamamlanabileceği ve doğal kaynakları korurken daha fazla mahsul üretmek için daha fazla alanın ekilebileceği anlamına gelir. Çevre dostu yeni teknolojilerin uygulanması, çiftçilerin daha az güç kullanarak daha verimli ürün üretmelerini sağlar.

Sürdürülebilir tarımsal mekanizasyon; hasat sonrası işlem ve pazarlama faaliyetlerini ve işlevlerini daha verimli, etkili ve çevre dostu hale getirme potansiyeline sahip olduğu için değer zincirlerinin ve gıda sistemlerinin gelişimine de önemli ölçüde katkıda bulunur.

Çiftçiler, yapılacak işe ve kimin yaptığına bağlı olarak herhangi bir işlem için en uygun güç kaynağını seçmelidir. Mekanizasyon seviyesi, ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir şekilde karşılamalıdır. Bu, güç kaynaklarının (insan, hayvan veya motor temelli) ergonomik, sosyal, kültürel ve ekonomik bir bakış açısıyla bu tür ihtiyaçlara uyarlanması gerektiği anlamına gelir. Angaryanın azaltılması, sürdürülebilir mekanizasyonun kilit bir unsurudur, ihtiyaçlara uygun teknolojileri göz önünde bulundurarak ve uygun çiftlik gücü biçimlerine erişimlerini geliştirerek ağır iş yükünün azaltılmasına katkıda bulunur.

Sürdürülebilir mekanizasyon:

– Ekimin zamanında yapılmasını ve kalitesini kolaylaştırarak arazi verimliliğini artırır;

– İşgücü yükünü hafifletir.

– İnsanların geçim kaynaklarını iyileştirirken yoksulluğu engeller ve gıda güvenliğini sağlar.

Makinalı Tarımın Faydaları:

 

·         Kırsal Alanlarda Sosyal Yapıyı Değiştirir

Tarımın makineleşmesi, kırsal alanlarda sosyal yapıda değişikliklere yol açmakta ve ayrıca çiftçinin zamanını ve emeğini azaltmaktadır.

·         Çiftlik İşgücünü Azaltın

Modern tarımda, insanlar iyi niteliklerle donatılmıştır ve iş aramak için kırsaldan kentsel şehirlere göç etme eğilimindedirler. Bu durumda işgücü sıkıntısına yol açmaktadır.  Tarım makinelerinin kullanımı,  emeğe olan bağımlılığı azaltır ve çiftçilerin yaşam kalitesini iyileştirir.

  • Uygun arazi kullanımı ile sonuçlanır

Mekanizasyon ayrıca, hayvan gücü yerine yakıt traktörünün ikame edilmesi için tarım arazilerinin daha iyi kullanılmasını sağlar.

  • Azaltılmış Maliyet

 

  • Ürünlerin fiyatını ve talebini artırmak

Modern tarım makineleri ile çiftliğin tüm görevleri etkin ve verimli hale gelir ve bu sayede maliyet de azalır.

  • Gelişmiş Verimlilik

Modern makineler üretkenliği artırır. Çiftliklerde traktör ve en ileri teknolojileri kullandığımız için verimliliğin de arttığı aşikâr. Modern tarım makineleri çiftlikte etkin ve verimli bir şekilde çalışmakta ve çiftliğin verimliliğini en iyi şekilde artırmaktadır.

  • Çiftçilerin Yaşam Standardında İyileştirme

Modern tarım makineleri, çiftçilerin çiftliklerde etkin ve verimli çalışabilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir ortam sağladığı için çiftçilerin yaşam biçimlerini iyileştirmektedir.

  • Hızlı Gelir Sağlayın

Modern tarım makinelerinin kullanımı ile çiftçiler eski zamanlara göre daha hızlı gelir elde etmektedirler çünkü bu makinelerden yapılan işler kolay ve hızlı bir şekilde düşük maliyetle elde edilmektedir.

 

 

AYDINMAKSAN Tarım Makinaları hakkında detaylı bilgi almak için alanında profesyonel satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Ürünler